Presse

Nom entier | Volledige naam | Full name

Grand Prieuré de Belgique et ses Préfectures d’Australie
des Ordres Unis des Chevaliers Bienfaisants de la Cité Sainte et des Chevaliers Maçons
de Saint Jean de Jérusalem, de Palestine, de Rhodes et de Malte

Grootpriorij van België en haar Prefecturen in Australië
van de Verenigde Orden van Weldadige Ridders van de Heilige Stad
en van Ridders-Vrijmetselaars van Sint-Jan van Jeruzalem, Palestina, Rhodos en Malta

Great Priory of Belgium and its Prefectures in Australia
of the United Orders of Knights Beneficent of the Holy City and the Masonic Knights
of Saint John of Jerusalem, Palestine, Rhodes and Malta

Motto

(Latin / Latijn): Labor Viris Convenit

(Français): Hommes, décidés (aussi: convenus) de travailler ensemble.
(Nederlands): Mannen, beslist (of ook: zinnens) om samen te werken.
(English): Men, decided (or: determined) to work together

Logo

Great Priory of Belgium | Grand Prieuré de Belgique | Grootpriorij van België | Rectified Scottish Rite | Rite Ecossais Rectifié | Gerectificeerde Schotse RitusDownload the official logo files in PNG format (4).
Téléchargez les fichiers officiels du logo en format .PNG (4).
Download de officiële logo bestanden in .PNG formaat (4).