Welkom bij de Grootpriorij van België en haar Prefecturen in Australië

Wie?

De Grootpriorij van België is een maçonnieke Orde die als grondslag heeft het geloof in God, Opperwezen, in de rituelen aangeroepen door het symbool van de Opperbouwmeester van het Heelal. Het betekent dat niet alleen het geloof in God wordt vereist maar ook dat men deel uitmaakt van een kerkelijke traditie of een niet-kerkelijke geloofsovertuiging die uitgaat van Jezus Christus. Het werkt in de geest van het oorspronkelijke christendom dat kan worden samengevat in de spreuk: “Bemin uw naaste als uzelf.”
Ze maakt integraal deel uit van de Vrijmetselaarstraditie, gedefinieerd als een inwijdingsgenootschap voor zoekenden. Onze leden hebben een zeer verschillende achtergrond: sommigen doordesemd van de christelijke exoterische traditie maar ook zoekenden die de specificiteit van de Orde waarderen en eerbiedigen. Zij werken in de Gerectificeerde Schotse Ritus.

Wat?

De Gerectificeerde Schotse Ritus is één van de Riti die in de Vrijmetselarij en in het bijzonder in de Reguliere Vrijmetselarij wordt beoefend. De ritus bestaat uit 6 graden: Leerling, Gezel en Meester. Deze eerste drie graden staan onder toezicht van de Reguliere Grootloge van België.
Vanaf de 4de Graad – Schots Meester van St Andreas wordt het bestuur overgenomen door de Grootpriorij van België. Ook voor wat de Inwendige Orde wordt genoemd, de 5de graad, Schildknaap-Novice en de 6de graad, Weldadig Ridder van de Heilige Stad.
Deze Ritus – ook Regime genoemd – vindt zijn oorsprong in Frankrijk in de 18de eeuw. Het is geen uit het niets opgedoemd fenomeen maar eerder een reactie tegen de wildgroei aan zogenaamde ‘Hogere Graden’ in Frankrijk in die periode.
Jean-Baptiste Willermoz (1730-1824), een welgesteld handelaar in zijde uit Lyon, is de stichter ervan. Hij gaat uit van de Strikte Observantie, die door Karl Gotthelf Baron von Hund und Altengrotkau (1722-1776) in Duitsland was gesticht, maar die na enige tijd verwatert en gerectificeerd, gezuiverd wordt. In 1778 komt de feitelijke eindversie van de Ritus tot stand tijdens het Convent des Gaules, gehouden in Lyon. Tijdens het Convent van Wilhelmsbad, in 1782, worden nog een aantal wijzigingen aangebracht en bekrachtigd.
Het volstaat hier aan te geven dat de Grootpriorij van België in 1986 geïntroduceerd werd, geënt op de blauwe graden (Leerling, Gezel en Meester) die beoefend worden in de nu 6 gerectificeerde Loges van de Reguliere Grootloge van België, waarvan de leden van de Grootpriorij ook deel van uitmaken.

Hoe?

Niet-leden en niet-vrijmetselaars :
Als u een zoekende bent, die binnen een westerse traditie zijn sprirituele zoektocht wil ondernemen, kunt u dit doen volgens deze Ritus binnen de Reguliere Grootloge van België. U kunt contact opnemen via: rglb@rglb.net
Leden van de Reguliere Grootloge van België of van een door haar erkende Grootloge
Als u in een andere Ritus aangenomen bent en affiniteit voelt met de specificiteit van de Orde dan zal deze Gerectificeerd Schotse Ritus u ongetwijfeld aanspreken. In voorkomend geval kunt u na aanwezig te zijn geweest bij een inwijding, bevordering en verheffing en na goedkeuring van de betrokken Loge van St Andreas (4de Graadsloge, ook groene loge genoemd) opgenomen worden in hun midden.